JaJa 2013

Ja-nee sticker genegeerd?

Als je een Nee- Ja of Nee-Nee sticker hebt geplakt en tóch nog reclamedrukwerk ontvangt kun je telefonisch een klacht indienen bij de adverteerder of de verspreider. Het telefoonnummer van de verspreider hoort op de folder te staan, je kunt het ook opvragen bij de adverteerder.

 

Reclame Code Commissie 

De verspreider is verplicht de klacht te onderzoeken en binnen vier weken antwoord te geven. Is het antwoord niet op tijd, of is de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, vul dan het klachtenformulier van de Reclame Code Commissie in. Doe dit ook als je van het kastje naar de muur gestuurd wordt of als de adverteerder je klacht niet serieus neemt. De Reclame Code Commissie wil ook graag een schriftelijke klacht zien. Stuur daarom ook een e-mail naar de verspreider, mocht deze geen gegevens willen verstrekken, dan is dát een reden voor een klacht.

 

Adverteerder is aan zet 

Bij een klachtenprocedure is sprake van omkering van de bewijslast: Nadat je hebt aangegeven waarom je vindt dat de reclame in strijd is met de 'Code verspreiding ongeadresseerd  reclamedrukwerk', dient de adverteerder de juistheid van zijn reclame aannemelijk te maken.

 

 


OPROEP: teken de PETITIE      


Ben je van mening dat huis-aan-huis folders alleen verspreid zouden moeten worden aan diegenen die daarom vragen? Teken dan de petitie tegen ongerichte reclamefolderverspreiding. Lees hier waarom.

 

 

Links 

Hier vind je algemene informatie over de Reclame Code Commissie

Hier vind je algemene informatie over de Nederlandse Reclame Code (NRC)

Hier vind je het onderdeel van de NRC over folderverspreiding

Hier vind je het klachtenformulier van de Reclame code Commissie