JaJa 2013

Nieuwsitems

ANBI status

- 18 maart 2013 - De Belastingdienst heeft formeel de status van Algemeen Nut Beogende Insteling (ANBI) toegekend aan Stichting Jaja2013. De status maakt het mogelijk fiscaal vriendelijk te schenken aan de Stichting.

 

   Voor het toekennen van de status is de Stichting getoetst op een aantal voorwaarden:

  • VOORWAARDEN 
  • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.

  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.

  • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

  • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

  • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.

  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

  • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.

  • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

  • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

FINANCIERS

Financiers van goede doelen met de ANBI-status kunnen er van uit gaan dat de gelden dus ook aan dit 'algemeen nut' besteed worden.

ANBI status Terug naar het overzicht